Kako radi POWER VISION SYSTEM?

Vježbanje oka sustavom Power Vision ima kao jasan cilj djelovati na sljedeće funkcije i podražaje koji utječu na akomodaciju, odnosno sposobnost fokusiranja:

Konvergencija vidnih osi / Poboljšanje “centralne fiksacije”

Prilikom promatranja nekog predmeta na maloj udaljenosti vidne osi mijenjaju svoju konvergenciju (budući da ne mogu ostati paralelne) kako bi omogućile da se slike predmeta oblikuju na foveama oba oka. Kao što je objašnjeno u PV SYSTEMU, fovea centralis sićušni je dio mrežnice na koji mora pasti slika za najbolje moguće fokusiranje: malo pomalo kako slika nekog predmeta pada dalje od ove točke (kao što se događa u slučaju oštećenja mišićne koordinacije i dakle konvergencije), tako postupno postaje veći stupanj zamagljenja.

Mišićno vježbanje vanjskih očnih mišića, pomoću rada u najvećem rasponu očnog pokreta, zajedno s vježbama periferne fiksacije/konvergencije* (fiksirajući neku točku i pokušavajući zadržati binokularni vid) imaju kao jasan cilj poboljšati stupanj konvergencije očiju (koja je često kod kratkovidnih osoba oštećena do viših ili manjih stupnjeva strabizma, s čime je autor imao iskustva).

Postupni defokus mrežnice/Akomodacija zamagljenjem
(mehanizam pomno objašnjen u PV SYSTEMU)

Podražavanje pomoću mudre uporabe pozitivnih leća za kratkovidne i negativnih za dalekovidne, izaziva stanje postupne prilagodbe na podražaj za vježbu, što rezultira postupnim povlačenjem kratkovidnosti i dalekovidnosti.

* Napomena: vježbanjem periferne fiksacije ne nastoji se poboljšati periferni vid, nego binokularna centralna fiksacija nekog predmeta/točke koji se nalazi na krajnjem rubu vidnog polja: ovaj pojam nema ništa s pojmom perifernog vida, odnosno percepcije predmeta na rubovima vidnog polja.