Malo sam skeptična…

Ja već radim dnevne vježbe koje mi je pokazala terapeutkinja. Počela sam prije 15 mjeseci (nosila sam kontaktne leće od -4,75 i – 4,50) i sada nosim leće od -2,25 i -2,00. Moj je oporavak spor, ali postoji. Sad radim sama, ponavljajući malobrojne vježbe koje mi je „otkrila“ ta terapeutkinja. Ne vjerujem da se radi o metodi Bates jer sam pročitala mnogo knjiga o toj temi i znam da se njegova metoda dosta temelji na opuštanju.

Iskreno, iskusila sam brojne trenutke depresije i htjela sam napraviti lasersku operaciju jer je moja želja da vidim bez pomoći uistinu velika.

Potrošila sam toliko novaca na naočale, kontaktne leće, tekućine, posjete terapeutkinji… uvijek sam žedna znanja, pogotovo na ovom području koje me se dosta izravno tiče, i htjela bih ubrzati svoj napredak, ako je moguće.

Vjeruj mi, zaista me zanima ono što govoriš, ali dopusti mi jednu razumljivu skeptičnost prema nabavi nečega što mi se ovako predlaže, bez primjera koji mogu analizirati.

Molim te da mi pokažeš nekoliko primjera svoje metode, barem da shvatim kako djeluje i odlučim želim li je ili ne.

Potpuno dijelim tvoju želju za znanjem i tvoju sumnjičavost. Upravo me moja žeđ za znanjem više puta nasamarila elektronskim putem, kao kada sam na preporuku jedne stranice za „rehabilitaciju vida“ kupio „knjigu“ (nazovimo je tako) po cijeni od 25 dolara. Mislim da su me nasamarili: 25 dolara za 12 stranica! Prema ovoj mjeri vrednovanja Power Vision System trebao bi vrijediti znatno više.

Vjerujem da si na dobrome putu, budući da si tako značajno poboljšala svoj vid. Iskreno vjerujem da je tvoja trenerica sposobna.

Kao što sam napisao, sustav se uglavnom temelji na:

1. korištenju leća koje su SUPROTNE onima koje se obično koriste (npr: kod kratkovidnosti koristiti POZITIVNE leće umjesto negativnih). Taj sustav djeluje na učinkovit način na stanje hiperakomodacije cilijarnoga mišića. NAPOMENA: postoji poseban način za pokretanje fokusiranja (obično fokusiranje obavljaju automatski mehanizmi. Sustav se zove POKRET CRB očiju).

2. povećanju očne koordinacije i pokretljivosti: isprobaj ovaj jednostavan test: fiksiraj vrh svoga nosa ispred ogledala na otprilike 1 metar (sve dok ga uspijevaš vidjeti na toj udaljenosti, inače je smanji). Napravi SIMETRIČNE rotacije u najvećem rasponu pokreta očiju, OKREĆUĆI pogled (npr. maksimalno uvis, maksimalno gore ulijevo, zatim maksimalno ulijevo) STALNO zadržavajući fiksiran nos.

Kao što ćeš primijetiti, na nekim područjima vidnog polja (sve dok su pokreti simetrični i u najvećem rasponu očnoga pokreta) naići ćeš na dijeljenje slika (ili barem na poteškoću u održavanju spajanja na fiksiranoj točki, u ovom slučaju nosu).

Ovo znači da će točka 2, pomoću vježbi mišićnoga rada u NAJVEĆEM rasponu, nastojati poboljšati na značajan način spajanje. Spajanje je nužno i KLJUČNO za savršeno fokusiranje, budući da slika mora pasti na foveu centralis (najosjetljiviji dio mrežnice); u suprotnom slučaju, nastalo bi zamagljenje (koje varira na temelju udaljenosti s koje slika pada na foveu centralis). Nastavi tako i IMAJ VJERE u to što radiš.

Kada budeš dobro vidjela, nećeš samo VIDJETI na jasan način, nego ćeš biti svjesna da si napravila nešto uistinu POSEBNO u svome životu i shvatit ćeš da NIŠTA nije nemoguće za onoga tko vjeruje da može.